ฉันได้รับรายการพรีเมี่ยมจากเดือนก่อนหน้าไม่ใช่เดือนนี้ ฉันได้รับรายการพรีเมี่ยมจากเดือนก่อนหน้าไม่ใช่เดือนนี้

ฉันได้รับรายการพรีเมี่ยมจากเดือนก่อนหน้าไม่ใช่เดือนนี้

ZEPETO ZEPETO

สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมจะจ่ายเป็น PST (เวลามาตรฐานแปซิฟิก UTC-8)

 

[ตัวอย่าง]

  • หากชำระเงินเวลา 10.00 น. KST (เวลามาตรฐานเกาหลี UTC+9) ของวันที่ 1 ตุลาคม: การชำระเงินจะถือเป็นเวลา 17.00 น. PST ของวันที่ 30 กันยายน ดังนั้นรายการพิเศษของเดือนก่อนหน้าคือเดือนกันยายนจึงสามารถชำระได้

หากคุณต้องการรับรายการพิเศษทุกเดือนอย่างรวดเร็ว โปรดตรวจสอบเวลาต่ออายุของคุณใน PST โดยใช้วิธีต่อไปนี้

 

วิธีตรวจสอบวันชำระเงินและเวลาต่ออายุ

  • แอพ ZEPETO - วันที่ต่ออายุสามารถตรวจสอบได้ที่ [การตั้งค่า] - [ดูผลประโยชน์พรีเมี่ยม] - [วันที่ชำระเงินถัดไป]
  • เวลาต่ออายุโดยละเอียดสามารถพบได้ผ่านการชำระเงินหรือรายละเอียดการชำระเงินบนแพลตฟอร์มตลาด (Google: Play Store/Apple: App Store)

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ