ฉันต้องการให้ ZEMs หรือ เหรียญ เป็นของขวัญให้กับคนอื่น ฉันต้องการให้ ZEMs หรือ เหรียญ เป็นของขวัญให้กับคนอื่น

ฉันต้องการให้ ZEMs หรือ เหรียญ เป็นของขวัญให้กับคนอื่น

ZEPETO ZEPETO

ในแต่ละแพลตฟอร์มตลาด (Google: Play Store / Apple: App Store) คุณสามารถเรียกเก็บเงิน ZEM และเหรียญ จากบัญชีของคุณเองเท่านั้น แต่ถ้าคุณใช้ Coda Shop คุณสามารถป้อน ZEPETO ID เพื่อเรียกเก็บเงิน ZEM หรือเหรียญ ไปยังบัญชีอื่นให้เป็นของขวัญได้

 

ไปที่ Coda Shop ผ่านแบนเนอร์ต่อไปนี้ และเติม ZEMs/เหรียญหรือมอบเป็นของขวัญ

  • อย่างไรก็ตาม ZEMs/เหรียญจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีผ่าน ZEPETO ID และเมื่อเรียกเก็บเงินแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเก็บ ZEMs/เหรียญได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลบัญชี ZEPETO ของคุณให้ถูกต้องก่อนซื้อ

en.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ