ฉันสามารถเติม ZEM หรือเหรียญไปยังหลายบัญชีพร้อมกันได้หรือไม่? ฉันสามารถเติม ZEM หรือเหรียญไปยังหลายบัญชีพร้อมกันได้หรือไม่?

ฉันสามารถเติม ZEM หรือเหรียญไปยังหลายบัญชีพร้อมกันได้หรือไม่?

ZEPETO ZEPETO

ขออภัย เราไม่สามารถเติมเงินสินค้าไปยังหลายบัญชีได้ในคราวเดียว

 

นอกจากนี้ แต่ละแพลตฟอร์มตลาด (Google: Play Store / Apple: App Store) อนุญาตให้คุณเติม ZEM และเหรียญ ไปยังบัญชีของคุณเองเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการเติมเงินสินค้าไปยังบัญชีของบุคคลอื่นหรือหลายบัญชี ให้ลองไปที่ Coda Shop

คุณสามารถเติมเงินหรือมอบ ZEM หรือเหรียญเป็นของขวัญให้กับบัญชีอื่นได้โดยป้อน ZEPETO ID ของคุณผ่าน Coda Shop
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเติมเงินหลายบัญชีพร้อมกันได้ และคุณต้องชำระเงินเป็นรายบุคคล

en.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ