ฉันสามารถซื้อ ZEM หรือ เหรียญจำนวนมากได้หรือไม่ ฉันสามารถซื้อ ZEM หรือ เหรียญจำนวนมากได้หรือไม่

ฉันสามารถซื้อ ZEM หรือ เหรียญจำนวนมากได้หรือไม่

ZEPETO ZEPETO

ปัจจุบันยังไม่สามารถซื้อจำนวนมากในคราวเดียวได้ นอกเหนือจากตัวเลือกที่มีให้ในแต่ละแพลตฟอร์มตลาด (Google: Play Store / Apple: App Store) และ Coda Shop

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเมื่อเรียกเก็บเงิน ZEM และ Coin แล้ว จะไม่สามารถแจกจ่ายไปยังบัญชีอื่นหรือให้เป็นของขวัญได้

 

หากคุณต้องการเติมเงินสินค้าไปยังบัญชีของบุคคลอื่นหรือหลายบัญชี ลองใช้ Coda Shop

คุณสามารถเติมเงินหรือมอบ ZEM หรือเหรียญเป็นของขวัญให้กับบัญชีอื่นได้โดยป้อน ZEPETO ID ของคุณผ่าน Coda Shop
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเติมเงินหลายบัญชีพร้อมกันได้ และคุณต้องชำระเงินเป็นรายบุคคล

en.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ