ฉันลงทะเบียนคูปองรายการ แต่ปุ่มซื้อยังคงมองเห็นได้ ฉันลงทะเบียนคูปองรายการ แต่ปุ่มซื้อยังคงมองเห็นได้

ฉันลงทะเบียนคูปองรายการ แต่ปุ่มซื้อยังคงมองเห็นได้

ZEPETO ZEPETO

หากคุณยังคงเห็นปุ่มซื้อสินค้าหลังจากลงทะเบียนคูปองแล้ว โปรดปิดแอพ ZEPETO โดยสมบูรณ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ