ฉันต้องสมัครเป็นสมาชิก Basic เพื่อสมัคร Premium Plus หรือไม่ ฉันต้องสมัครเป็นสมาชิก Basic เพื่อสมัคร Premium Plus หรือไม่

ฉันต้องสมัครเป็นสมาชิก Basic เพื่อสมัคร Premium Plus หรือไม่

ZEPETO ZEPETO

คุณสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus แยกกันได้

นอกจากนี้ยังสามารถสมัครสมาชิกทั้งสองรายการได้ ดังนั้นตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการและสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ