ข้อมูลความน่าจะเป็นของรายการสะสม

No. Rating Thumbnail Probability
1 Limited IP_RILAKKUMA_DR_1_420×420.png 0.4%
2 Limited 0.5%
3 Limited IP_RILAKKUMA_EFFECT_1_thumb.png 0.5%
4 Limited IP_RILAKKUMA_F_HAIR_1_thumb.png 0.9%
5 Limited IP_RILAKKUMA_GLOVE_1_thumb.png 0.9%
6 Limited IP_RILAKKUMA_BTM_1_thumb.png 0.9%
7 Limited 0.9%
8 Limited IP_RILAKKUMA_GLOVE_2_thumb.png 1.5%
9 Limited IP_RILAKKUMA_LENS_1.png 1.5%
10 Limited IP_RILAKKUMA_NAIL_1_thumb_420X420.png 1.5%
11 Normal IP_RILAKKUMA_BAG_1_thumb.png 2.0%
12 Normal IP_RILAKKUMA_BAG_2_thumb.png 2.0%
13 Normal IP_RILAKKUMA_BAG_3_thumb.png 2.0%
14 Normal IP_RILAKKUMA_EARRING_1_thumb.png 3.0%
15 Normal 3.0%
16 Normal IP_RILAKKUMA_PAINTING_1.png 3.0%
17 Normal IP_RILAKKUMA_HEADWEAR_1_thumb.png 3.5%
18 Normal IP_RILAKKUMA_HEADWEAR_2_thumb.png 3.5%
19 Normal 3.5%
20 Normal 4.0%
21 Normal 4.0%
22 Normal 5.0%
23 Normal 5.0%
24 Normal 5.0%
25 Normal IP_RILAKKUMA_EFFECT_2_420×420.png 7.0%
26 Normal 7.0%
27 Normal 7.0%
28 Normal 7.0%
29 Normal 7.0%
30 Normal 7.0%