ส่งคำร้องขอ

Please leave an email address to receive your reply.

제페토 앱내 > 프로필 > 설정 > 계정 관리에 접속하면 하단에서 서포트 코드를 찾을 수 있습니다.

รหัสคำสั่งซื้อของ Google Play [เช่น gpa.1234-5678-0101-12345] https://pay.google.com/payments/u/0/home * ประวัติการซื้อของ AppStore [Ex. mkabc7de1j] https://support.apple.com/en-us/ht204088

กรุณาอธิบายรายละเอียดข้อสงสัย

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่