ส่งคำร้องขอ

Please leave an email address to receive your reply.

제페토 앱내 > 프로필 > 설정 > 계정 관리에 접속하면 하단에서 서포트 코드를 찾을 수 있습니다.

กรุณาอธิบายรายละเอียดข้อสงสัย

เพิ่มไฟล์ หรือวางไฟล์ที่นี่