ฉันไม่สามารถติดตามได้ ฉันไม่สามารถติดตามได้

ฉันไม่สามารถติดตามได้

ZEPETO ZEPETO

หากคุณติดตามผู้ใช้มากเกินไปในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณจะถูก จำกัด ไม่ให้ใช้ฟังก์ชั่นติดตาม โปรดงดการติดตามผู้ใช้มากเกินไปในครั้งเดียว!

ข้อจำกัดจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น โปรดรอสักครู่เพื่อติดตามอีกครั้ง

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ