ฉันต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่น ฉันต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่น

ฉันต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่น

ZEPETO ZEPETO

การเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ช่วยให้คุณเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้


* สำหรับผู้ใช้ Android

[การตั้งค่า] - [ทั่วไป] - [ภาษา] - เพิ่มภาษาที่คุณต้องการและคลิก [การตั้งค่าภาษาเริ่มต้น] เพื่อเปลี่ยน

android________.png

 


* สำหรับผู้ใช้ iOS

[การตั้งค่า] - [ทั่วไป] - [ภาษาและภูมิภาค] - เพิ่มภาษาที่คุณต้องการและย้าย [ภาษาที่คุณต้องการ] ไปด้านบน

ios________.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ