ฉันสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus ด้วยบัญชีแยกกันได้หรือไม่ ฉันสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus ด้วยบัญชีแยกกันได้หรือไม่

ฉันสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus ด้วยบัญชีแยกกันได้หรือไม่

ZEPETO ZEPETO

คุณไม่สามารถสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์เดียวกันในบัญชีเดียวได้

โปรดทราบว่าอาจไม่มีการมอบสิทธิประโยชน์ตามปกติหากคุณพยายามทำซ้ำการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมดังต่อไปนี้
เป็นการยากที่จะชดเชยการไม่สมัครเบี้ยประกันภัยและการไม่จ่ายผลประโยชน์เนื่องจากความพยายามในการสมัครซ้ำ

 • กำลังพยายามสมัคร Premium Plus จากบัญชีเดียวโดยใช้ทั้งบัญชี Google Play Store และบัญชี Apple App Store
 • กำลังพยายามทำซ้ำ Premium Basic โดยใช้บัญชีร้านค้าสองบัญชีจากบัญชีเดียว
 • พยายามสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์เดียวกันซ้ำกับบัญชี ZEPETO หนึ่งบัญชีโดยใช้บัญชีร้านค้าและอุปกรณ์อื่นตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไป

 

คุณสามารถสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์พรีเมียมต่างๆ ได้ในบัญชีเดียว หรือสมัครสมาชิก Premium Basic และ Premium Plus ในบัญชีต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการสมัครสมาชิกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแพลตฟอร์มตลาดที่คุณใช้ (Google: Play Store / Apple: App Store) ดังนั้นโปรดอ้างอิงข้อมูลด้านล่าง

 

ผู้ใช้ Google Play Store

 • คุณสามารถสมัครสมาชิกทั้ง Basic & Plus ด้วยบัญชี ZEPETO หมายเลข 1
 • การสมัครสมาชิกขั้นพื้นฐานสามารถทำได้ผ่านบัญชี ZEPETO หมายเลข 1 และการสมัครสมาชิก Plus สามารถทำได้ผ่านบัญชี ZEPETO หมายเลข 2
  • หลังจากยกเลิกการสมัครสมาชิกทั้งหมด คุณสามารถสมัครสมาชิก Plus จากบัญชี ZEPETO หมายเลข 1 และการสมัครสมาชิกพื้นฐานจากบัญชี ZEPETO หมายเลข 2

 

ผู้ใช้ Apple App Store

ตามนโยบายของ Apple Store หากคุณมีบัญชี ZEPETO ที่สมัครใช้งาน Premium แล้ว คุณสามารถสมัครสมาชิกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่คุณไม่มีประวัติการสมัครจากบัญชี ZEPETO อื่น ๆ เท่านั้น

 • คุณสามารถสมัครสมาชิกทั้ง Basic & Plus ด้วยบัญชี ZEPETO หมายเลข 1

 • การสมัครสมาชิกขั้นพื้นฐานสามารถทำได้ผ่านบัญชี ZEPETO หมายเลข 1 และการสมัครสมาชิก Plus สามารถทำได้ผ่านบัญชี ZEPETO หมายเลข 2

  • หลังจากยกเลิกการสมัครสมาชิกทั้งสอง คุณจะไม่สามารถสมัครสมาชิก Plus จากบัญชี ZEPETO 1 และสมัครเป็นสมาชิก Basic จากบัญชี ZEPETO 2 ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกทั้งหมด

  • ในกรณีนี้ สามารถสมัครเป็นสมาชิก Basic ได้เฉพาะในบัญชี ZEPETO หมายเลข 1 และมีเพียง Plus เท่านั้นที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกในบัญชี ZEPETO หมายเลข 2

 • คุณ ไม่สามารถสมัครสมาชิก ไปยังผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมใด ๆ ในบัญชี ZEPETO หมายเลข 3

 

 

ตามนโยบายของ Apple Store ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมหนึ่งรายการสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เดียว บัญชี App Store หนึ่งบัญชี และบัญชี ZEPETO หนึ่งบัญชีเท่านั้น
หากคุณพยายามสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์เดียวกันเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเฉพาะบัญชี App Store และ ZEPETO บนอุปกรณ์เดียวกัน อาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง

※ หากมีการซื้อที่ไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง โปรดอย่าลืมขอเงินคืนจาก Apple

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ