สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียม (สมัครสมาชิก) คืออะไร?
สมัครสมาชิก ZEPETO และรับผลประโยชน์พิเศษเฉพาะพรีเมี่ยม สมัครสมาชิก ZEPET...
วิธียกเลิกการสมัครสมาชิกระดับพรีเมี่ยม
※ เนื้อหาต่อไปนี้ใช้กับพรีเมี่ยมเบสิกและพรีเมี่ยมพลัสทั่วไป   หากคุณต้อง...
การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมไม่ได้รับการชำระ
หากคุณประสบปัญหาในการชำระค่าสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปน...
ฉันจ่ายค่าพรีเมี่ยม แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
หากคุณจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิกพรีเมี่ยม แต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์...
ฉันต้องการรับเงินคืนสำหรับจำนวนเงินที่ชำระสำหรับการสมัครสมาชิกพรีเมียม
เราสามารถช่วยคุณคืนเงินค่าสมัครสมาชิกสำหรับการชำระเงิน Google Play Store...
สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมจะต่ออายุโดยอัตโนมัติหรือไม่
หากคุณไม่ยกเลิกการสมัครสมาชิก ระบบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาต่ออา...
สมาชิกระดับพรีเมียมของฉันไม่ได้รับการต่ออายุ
สินค้าพรีเมี่ยมพิเศษรายเดือนและสิทธิประโยชน์ 70 ZEM จะจ่ายให้เฉพาะวันที่...
วันที่ต่ออายุสำหรับ Premium Basic และ Plus จะแตกต่างออกไป
Premium Basic และ Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากคุณเริ่มสมั...
ฉันได้รับรายการพรีเมี่ยมจากเดือนก่อนหน้าไม่ใช่เดือนนี้
สิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมจะจ่ายเป็น PST (เวลามาตรฐานแปซิฟิก UTC-8)   [ต...
ฉันต้องสมัครเป็นสมาชิก Basic เพื่อสมัคร Premium Plus หรือไม่
คุณสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus แยกกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถ...
ฉันต้องการอัปเกรด Premium Basic เป็น Plus
ผลิตภัณฑ์สมัครสมาชิกที่มีอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสมัครสมาชิก Pre...
ฉันสามารถสมัครสมาชิก Premium Basic และ Plus ด้วยบัญชีแยกกันได้หรือไม่
คุณไม่สามารถสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์เดียวกันในบัญชีเดียวได้ โปรดทราบว่าอาจไ...
ป้อนคูปองทดลองใช้ฟรีพรีเมี่ยม (รหัสแลกรางวัล)
หากคุณได้รับรหัสคูปองที่ช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์จากการสมัครสมาชิกปก...