หมายเหตุในการรับรางวัลเมือกลูกกวาด หมายเหตุในการรับรางวัลเมือกลูกกวาด

หมายเหตุในการรับรางวัลเมือกลูกกวาด

ZEPETO ZEPETO

เพื่อทำภารกิจสุดท้ายใน Candy Slime ให้สำเร็จและรับรางวัลที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีของคุณ
หากบัญชีของคุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องยืนยันอีกครั้ง


เราขอความเข้าใจจากคุณในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่น่าพอใจยิ่งขึ้นและสร้างชุมชน ZEPETO ที่มีสุขภาพดี
เราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับ Candy Slime ต่อไป ดังนั้นโปรดติดตามการอัปเดตในอนาคต

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ