ตรวจสอบประวัติการลงโทษ (การระงับ) ตรวจสอบประวัติการลงโทษ (การระงับ)

ตรวจสอบประวัติการลงโทษ (การระงับ)

ZEPETO ZEPETO

หากบัญชีของคุณถูกลงโทษ(ถูกระงับ) คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ผ่านขั้นตอนต่อไปนี้

 

  • การแจ้งเตือน → ข้อความระบบ → เพิ่มเติม → หน้าประวัติการลงโทษ


  • การตั้งค่า → การจัดการบัญชี → รายละเอียดบัญชี → รายละเอียดการลงโทษ → หน้าประวัติการลงโทษ

 

ตรวจสอบว่ามีการระงับบัญชีผ่านช่องทางข้างต้นหรือไม่ ระยะเวลาการลงโทษ รายละเอียดของการลงโทษ หากประวัติการลงโทษไม่ยุติธรรมสามารถยื่นอุทธรณ์ได้


โปรดดู ที่นี่ สำหรับวิธีการยื่นอุทธรณ์