ได้รับการลงโทษ (ถูกระงับ) ด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่เนื้อหาของการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป ได้รับการลงโทษ (ถูกระงับ) ด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่เนื้อหาของการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป

ได้รับการลงโทษ (ถูกระงับ) ด้วยเหตุผลเดียวกัน แต่เนื้อหาของการลงโทษเปลี่ยนแปลงไป

ZEPETO ZEPETO

ทีม ZEPETO ได้นำระบบคะแนนความเสี่ยง (การระงับ) มาใช้เพื่อสร้างชุมชนที่ยุติธรรมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ระบบคะแนนความเสี่ยงใหม่ที่นำมาใช้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการละเมิดกฎข้อบังคับซ้ำซ้อน ในขณะเดียวกันยังให้โอกาสแก่ผู้ใช้ที่พร้อมที่จะแก้ไขพฤติกรรมและพัฒนาตนเอง

 

หากมีประวัติการลงโทษสะสมเนื่องจากการละเมิดแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
คะแนนความเสี่ยงในแต่ละครั้งจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ระดับการลงโทษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนสะสม

 

  • คะแนนความเสี่ยงไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งคุณและผู้ใช้รายอื่น
  • คะแนนความเสี่ยงจะหายไปหลังจากจำนวนวันที่กำหนดนับจากวันที่คะแนนถูกสะสมไว้ แม้ว่าจะมีการละเมิดแนวทางหนึ่งครั้ง หากไม่ทำซ้ำอีกครั้งคะแนนความเสี่ยงก็อาจหายไป

 

โปรดปฏิบัติตาม แนวทางชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้บริการ ZEPETO ได้อย่างมีความสุข