การแจ้งเตือนการล่าช้าในการตรวจสอบเนื้อหา การแจ้งเตือนการล่าช้าในการตรวจสอบเนื้อหา

การแจ้งเตือนการล่าช้าในการตรวจสอบเนื้อหา

ZEPETO ZEPETO

สวัสดีค่ะ
นี่คือทีมงาน ZEPETO

ขอแจ้งให้ทราบว่าการตรวจสอบเนื้อหาอาจล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบและปรับปรุงระบบภายใน

  • ขอบเขตอิทธิพล: ไอเท็มและเวิลด์ที่ส่งผ่าน ZEPETO Studio และ Buildit

โปรดเข้าใจว่าอาจเกิดความล่าช้าในการตรวจสอบเนื้อหาบางส่วน

ขออภัยในความไม่สะดวก และจะพยายามทำให้เนื้อหาเป็นปกติโดยเร็วค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ.