ฉันต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นผู้สร้างในหรือไม่? ฉันต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นผู้สร้างในหรือไม่?

ฉันต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นผู้สร้างในหรือไม่?

ZEPETO ZEPETO

การลงทะเบียนเป็นผู้สร้างที่ ZEPETO Studio นั้นฟรีโดยสมบูรณ์
ใครก็ตามที่มีบัญชี ZEPETO สามารถลงทะเบียนเป็นผู้สร้างได้

เรารอคอยการสร้างสรรค์ของคุณ!

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ