ฉันจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับ เหรียญ/ZEM ฉันจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับ เหรียญ/ZEM

ฉันจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับ เหรียญ/ZEM

ZEPETO ZEPETO

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากเปิดแอพอีกครั้ง โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง

1. หากคุณชำระเงินผ่าน Google Play Store
โปรดตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อบนใบเสร็จการซื้อของคุณ ป้อนหมายเลขคำสั่งซื้อและ ID หรือรหัส ZEPETO ไปยังทีม ZEPETO

2. หากคุณชำระเงินผ่าน Apple App Store
เนื่องจากนโยบายของ Apple เราไม่สามารถยืนยันประวัติการซื้อหรือคืนเงินได้ โปรดขอเงินคืนโดยตรงไปยัง Apple

 

* คุณเป็นผู้ใช้ที่ถูกระงับบัญชีหรือไม่?

สินค้า (ZEM, เหรียญ, สล็อต) จะไม่ถูกชำระให้กับบัญชีที่ถูกระงับเป็นเวลา 7 วันหรืออย่างถาวรเนื่องจากละเมิดแนวทางการใช้บริการ หากการยกเลิกการชำระเงินไม่สำเร็จใน App Store หรือ Google Play Store โปรดดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลการคืนเงิน

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ