ฉันต้องการรีเซ็ตอวตาร์ของฉัน ฉันต้องการรีเซ็ตอวตาร์ของฉัน

ฉันต้องการรีเซ็ตอวตาร์ของฉัน

ZEPETO ZEPETO

คุณสามารถรีเซ็ตอวตาร์ของคุณด้วยปุ่ม [โปรไฟล์ - อวตาร์ - จัดการ - รีเซ็ต]

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ