อนุญาตให้เข้าถึงได้ อนุญาตให้เข้าถึงได้

อนุญาตให้เข้าถึงได้

ZEPETO ZEPETO

อนุญาตให้เข้าถึงสำหรับผู้ใช้ Android

หลังจากเข้าสู่การตั้งค่าของอุปกรณ์ที่คุณใช้ (ไม่ใช่แอป ZEPETO) ให้ค้นหา ZEPETO ใน [การตั้งค่า > ทั่วไป > แอพ > ข้อมูลแอพ] และอนุญาตสิทธิ์ที่ ZEPETO ใช้

___________2020-05-26______6.53.50.png

 

อนุญาตให้เข้าถึงสำหรับผู้ใช้ iOS

ไปที่ การตั้งค่า ของอุปกรณ์ของคุณและเลื่อนลงเพื่อค้นหาแอพ ZEPETO (ไม่ใช่แอพ ZEPETO) คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับภาพถ่ายกล้องไมโครโฟน ฯลฯ ภายในแอพ

___________2020-05-26______7.00.32.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ