ข้อความของฉันหายไป ข้อความของฉันหายไป

ข้อความของฉันหายไป

ZEPETO ZEPETO

ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในหน้าต่างข้อความเมื่อคุณติดตั้งแอพ ZEPETO ใหม่หรือไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน?

 

ข้อความจะถูกลบโดยอัตโนมัติหากคุณลบแอพหรือผ่านไปสองสัปดาห์โดยไม่มีการสนทนา

 

หากคุณต้องการเรียกคืนการสนทนาก่อนหน้านี้ ให้ส่งข้อความจากโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่คุณพูดคุยด้วย

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ