หากคุณทำบัญชี ZEPETO หาย โปรดอ้างอิง ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาหรือล็อกอินข้อมูลบัญชีของคุณ

 

หากการค้นหาข้อมูลบัญชีของคุณเป็นเรื่องยากตามความช่วยเหลือ

โปรดสอบถามแนบข้อมูลการยืนยันตัวตนต่อไปนี้สามรายการขึ้นไปพร้อมกับรหัส ZEPETO ของคุณ (หรือรหัส ZEPETO)

 

[บัญชีที่มีประวัติการซื้อ]

 • (ต้องระบุ) ใบเสร็จรับเงินที่แสดงหมายเลขคำสั่งซื้อ
  • ข้อควรระวัง
  • 2 หรือมากกว่าข้อมูลด้านล่าง
   • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
   • ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
   • วิธีการเข้าสู่ระบบบัญชี (SNS ที่เชื่อมโยง ฯลฯ )
   • วันที่สร้างบัญชี (ปี/เดือน/วัน)
   • (หากคุณสมัคร ZEPETO Studio) ละที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนเมื่อสมัครสตูดิโอ

 

[บัญชีที่ไม่มีประวัติการซื้อ]

 • 3 หรือมากกว่าข้อมูลด้านล่าง
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
  • ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
  • วิธีการเข้าสู่ระบบบัญชี (SNS ที่เชื่อมโยง ฯลฯ )
  • วันที่สร้างบัญชี (ปี/เดือน/วัน)
  • เต็มหน้าจอของอีเมลหมายเลขยืนยันที่ได้รับเมื่อสมัครบัญชี
  • (หากคุณสมัคร ZEPETO Studio) ละที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนเมื่อสมัครสตูดิโอ

 

อย่างไรก็ตาม โปรดระวังหากข้อมูลการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องหรือ หากข้อมูลที่ส่งไม่ตรงกับประวัติการใช้บริการ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาบัญชีได้ค่ะ

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ