หากเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อมูลบัญชีตามคำแนะนำ
กรุณาติดต่อโดย แนบ ZEPETO ID (หรือรหัส ZEPETO) และข้อมูลยืนยันตัวตนอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 

[บัญชีที่มีประวัติการซื้อ]

 • ใบเสร็จการซื้อที่สามารถตรวจสอบหมายเลขสั่งซื้อได้
  • ข้อควรระวัง
   • เฉพาะใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ZEPETO จาก Google Play Store และ Apple App Store เท่านั้นที่สามารถใช้เป็นวิธีการยืนยันตัวตนได้
   • กรุณาแนบรูปภาพที่สามารถระบุหมายเลขการสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้

 

[บัญชีที่ไม่มีประวัติการซื้อ]

 • วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้
 • หน้าจอที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของบัญชีเอง
  • ตัวอย่าง
   • หน้าจอเต็มของหมายเลขยืนยันทางอีเมลที่ได้รับเมื่อสมัครสมาชิก (O)
   • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่อีเมล์, วิธีการล็อกอินผ่านโซเชียลมีเดียที่เชื่อมกับบัญชี (O)
   • รูปโพรไฟล์ที่แก้ไข (X)

 

อย่างไรก็ตาม โปรดระวังหากข้อมูลการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องหรือ หากข้อมูลที่ส่งไม่ตรงกับประวัติการใช้บริการ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาบัญชีได้ค่ะ