เครดิตที่ฉันเรียกเก็บหายไปแล้ว เครดิตที่ฉันเรียกเก็บหายไปแล้ว

เครดิตที่ฉันเรียกเก็บหายไปแล้ว

ZEPETO ZEPETO

สินค้า (เหรียญ/ZEMs) ที่ได้รับการคืนเงินโดยตรงผ่านตลาดแอพจะถูกถอนออกจากทีม ZEPETO

หากคุณใช้สินค้าที่ต้องกู้คืนโปรดทราบว่าอาจมีการลงโทษทางวินัย

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ