ฉันจะดูโพสต์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร ฉันจะดูโพสต์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

ฉันจะดูโพสต์ที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร

ZEPETO ZEPETO

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเพื่อดูโพสต์ที่ซ่อนได้อีกครั้งใน [โปรไฟล์ > การตั้งค่า > ข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหา > เนื้อหา > โพสต์ที่ซ่อน]

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ