ฉันต้องการสร้างตัวละครเพิ่ม ฉันต้องการสร้างตัวละครเพิ่ม

ฉันต้องการสร้างตัวละครเพิ่ม

ZEPETO ZEPETO

คุณสามารถเพิ่มตัวละคร ZEPETO ของคุณได้ทาง [โปรไฟล์ > เพิ่มตัวละคร]

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ