รายการดูแปลกหลังจากเปลี่ยนประเภทร่างกาย รายการดูแปลกหลังจากเปลี่ยนประเภทร่างกาย

รายการดูแปลกหลังจากเปลี่ยนประเภทร่างกาย

ZEPETO ZEPETO

การเสียรูปของร่างกายอาจเป็นปรากฏการณ์ที่เสื้อผ้าเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของร่างกาย
โปรดเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดและเป็นการยากที่จะแก้ไข

หากคุณต้องการวิธีแก้ไข โปรดส่งภาพหน้าจอของสินค้าที่เกิดปัญหาเมื่อคุณสวมใส่และส่งไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ