การเปลี่ยนแปลงประเภทร่างกายใช้ไม่ได้กับปาร์ตี้เกม การเปลี่ยนแปลงประเภทร่างกายใช้ไม่ได้กับปาร์ตี้เกม

การเปลี่ยนแปลงประเภทร่างกายใช้ไม่ได้กับปาร์ตี้เกม

ZEPETO ZEPETO

ในเกมปาร์ตี้ การเปลี่ยนแปลงร่างกายจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับเกมร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเกมปาร์ตี้ เกมดังกล่าวจะถูกใช้เป็นประเภทร่างกายเริ่มต้น และเมื่อคุณออกจากเกมปาร์ตี้ เกมจะกลับไปเป็นประเภทร่างกายที่คุณตั้งไว้

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ