หลังจากเปลี่ยนรูปร่างแล้วรายการผู้สร้างดูแปลก ๆ หลังจากเปลี่ยนรูปร่างแล้วรายการผู้สร้างดูแปลก ๆ

หลังจากเปลี่ยนรูปร่างแล้วรายการผู้สร้างดูแปลก ๆ

ZEPETO ZEPETO

หากคุณส่งภาพหน้าจอของสินค้าที่เกิดปัญหาเมื่อคุณสวมใส่ มันจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โปรดทราบว่าผู้สร้างรายการจะต้องทำการแก้ไขโดยตรง ดังนั้นโปรดติดต่อผู้สร้าง

โปรดทราบว่าจะไม่มีการดำเนินการพิเศษใด ๆ หากไม่มีการสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวในประเภทตัวถังเริ่มต้น

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกของคุณ