ฉันจะเปลี่ยนชุดและใช้รายการได้อย่างไร ฉันจะเปลี่ยนชุดและใช้รายการได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนชุดและใช้รายการได้อย่างไร

ZEPETO ZEPETO
  • คุณสามารถตั้งค่าชุดและรายการก่อนการออกอากาศ!
  • ไปที่แท็บรายการและลองใช้ชุดและรายการของคุณ

IMG_7FFB9698728D-1.jpeg  IMG_E63024AE497F-1.jpeg

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ