รายการอันดับผู้สนับสนุนคืออะไร? รายการอันดับผู้สนับสนุนคืออะไร?

รายการอันดับผู้สนับสนุนคืออะไร?

ZEPETO ZEPETO

รายการจัดอันดับผู้สนับสนุนแสดงจำนวน ZEM ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ชมระหว่างการถ่ายทอดสด

คุณสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกปุ่ม ZEM ซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนของโฮสต์ที่ถ่ายทอดสด

โปรดทราบว่าการจัดอันดับผู้สนับสนุนจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และคุณต้องปิดรายการและคลิกอีกครั้งเพื่ออัปเดต

live_giftranking_en.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ