ฉันสามารถลงทะเบียนเทมเพลตด้วยตัวเองได้หรือไม่? ฉันสามารถลงทะเบียนเทมเพลตด้วยตัวเองได้หรือไม่?

ฉันสามารถลงทะเบียนเทมเพลตด้วยตัวเองได้หรือไม่?

ZEPETO ZEPETO

ฟังก์ชั่นเทมเพลตยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลงทะเบียนตัวเองได้โดยตรง

เราวางแผนที่จะเปิดในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเทมเพลตตามลำดับ

โปรดรอสักครู่จนกว่าเราจะเปิดอย่างเป็นทางการ ~

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ