คำเตือนเกี่ยวกับโรคลมชัก
มีคนจำนวนน้อยมากที่อาจเป็นโรคลมบ้าหมูเนื่องจากแสงกะพริบหรือรูปแบบภาพบางอ...