โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช่ภารกิจที่เหรียญจะถูกหัก!

ในบรรดาภารกิจต่างๆ หากเขียนใช้ 50/100/500 เหรียญไว้ด้านล่าง เหรียญจะถูกหักออกต่อภารกิจ

หากไม่ใช่รอยขีดข่วนจากการหักเหรียญ กรุณาส่งรหัส ZEPETO ของบัญชีที่คุณใช้และสถานะของปัญหาเพื่อตรวจสอบประวัติที่ถูกต้อง

 

___________2020-05-25______4.03.31.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ