* สินค้า (เหรียญ/ZEM) ที่ได้รับการคืนเงินโดยตรงผ่านตลาดแอปกำลังได้รับการกู้คืนโดยทีมงาน ZEPETO
โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบัญชีของคุณอาจถูกลงโทษทางวินัยหากคุณใช้สินค้าที่ต้องรวบรวมหลังจากยกเลิกการซื้อ

หากทีมงาน ZEPETO พิจารณาว่าเนื้อหาหรือบัญชีของคุณละเมิด หลักเกณฑ์ของชุมชน เราจะดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการดังกล่าวไม่เหมาะสม คุณสามารถยื่นอุทธรณ์การลงโทษทางบัญชีได้

 

วิธีการยื่นอุทธรณ์การระงับบัญชี (*เฉพาะเจ้าของบัญชีที่ถูกรายงานเท่านั้นที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้)

 • กรุณากดปุ่ม [อุทธรณ์] ในส่วนล่างของการแจ้งเตือนว่ามีการระงับหรือหน้าประวัติการลงโทษ
 • กรุณากรอกรายละเอียดการอุทธรณ์
  • สามารถอุทธรณ์ได้เพียง 1 ครั้งต่อการลงโทษ โปรดระวังอย่าป้อนเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสมกับกรณีของการลงโทษ
  • กรุณาแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเกี่ยวกับเหตุผลในการขอพิจารณาใหม่
 • เมื่อได้รับอุทธรณ์ ทีม ZEPETO จะตรวจสอบรายละเอียด หากเนื้อหาของการอุทธรณ์ถูกตัดสินว่าถูกต้อง อาจมีการปรับเปลี่ยนการลงโทษได้
  • หากการตรวจสอบการอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมได้

 

หากต้องการแนบวิดีโอ/ภาพ/ฯลฯ เพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์
กรุณายื่นอุทธรณ์การระงับบัญชีผ่าน ที่นี่ เพื่อให้กระบวนการเรียบร้อย โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้:

 • ที่อยู่อีเมล: เราจะส่งผลการดำเนินการให้คุณทราบ
 • ZEPETO ID หรือ ZEPETO code: จำเป็นสำหรับการตรวจสอบและยืนยันบัญชีที่ถูกต้อง
 • รายละเอียด: กรุณาแจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดโดยแนบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการอธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุผลในการขอพิจารณาใหม่ หากไม่มีข้อมูลที่จะแนบมา โปรดใช้ฟังก์ชัน [อุทธรณ์] ในแอปพลิเคชัน

 

โปรดทราบว่าหากคุณลบบัญชีของคุณไปแล้ว จะไม่สามารถทบทวนการอุทธรณ์และปรับการลงโทษได้


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ (DMCA) โปรดไปที่ นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา


 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ