วิธีการรายงานและบล็อก
หากคุณพบเนื้อหาหรือบัญชีที่คุณเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือหลักเกณ...
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
ZEPETO ให้ความสำคัญกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและตระหนักถึงค...
การอุทธรณ์การลงโทษบัญชี
* สินค้า (เหรียญ/ZEM) ที่ได้รับการคืนเงินโดยตรงผ่านตลาดแอปกำลังได้รับการ...