ฉันจ่ายค่าพรีเมี่ยม แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ฉันจ่ายค่าพรีเมี่ยม แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ฉันจ่ายค่าพรีเมี่ยม แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ZEPETO ZEPETO

หากคุณจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิกพรีเมี่ยม แต่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้!

  1. โปรดปิดแอพ ZEPETO โดยสมบูรณ์และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้จ่ายผลประโยชน์แล้วหรือไม่
  2. สำหรับสินค้าพรีเมียม (สมัครสมาชิก) อาจใช้เวลา 1-2 วันในการชำระสิทธิประโยชน์หลังการชำระเงิน
  3. หากเลยวันต่ออายุแล้วแต่ยังไม่จ่ายผลประโยชน์ กรุณาส่งคำถามเกี่ยวกับการไม่ชำระสิทธิประโยชน์ไปยังศูนย์ลูกค้าพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้
    • ใบเสร็จรับเงินที่แสดง ZEPETO ID หรือรหัส ZEPETO/หมายเลขคำสั่งซื้อ


หากไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ระดับพรีเมียมในขณะที่ต่ออายุ โปรดตรวจสอบความช่วยเหลือด้านล่าง

▶ สมาชิกพรีเมี่ยมของฉันยังไม่ได้รับการต่ออายุ

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ