ฉันซื้อตัวละครแล้ว แต่ช่องไม่ถูกสร้างขึ้น ฉันซื้อตัวละครแล้ว แต่ช่องไม่ถูกสร้างขึ้น

ฉันซื้อตัวละครแล้ว แต่ช่องไม่ถูกสร้างขึ้น

ZEPETO ZEPETO

 

หากคุณซื้อตัวละครแต่รู้สึกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนว่าช่องตัวละครถูกสร้างขึ้นหรือไม่

หากคุณซื้อช่อง ปุ่ม '+' สีม่วงจะปรากฏใน [โปรไฟล์>การจัดการตัวละคร]

หากคุณคลิกปุ่มนี้ แสดงว่าคุณได้ทำการซื้อสำเร็จ

mceclip0.png

หากตัวละครไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดชั่วคราว

1) เข้าไปที่ Credit Shop (แตะปุ่มด้านบนซ้ายด้วย เหรียญ & ZEM)
2) กลับไปที่หน้าจอหลัก
3) ปิดแอพ ZEPETO
4) โหลดแอพใหม่

 

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีข้างต้น ให้ไปที่ [โปรไฟล์>การตั้งค่า> ศูนย์บริการลูกค้า]

กรุณาติดต่อเราพร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ

mceclip0.png

 

 

ข้อความนี้เดิมเขียนเป็นภาษาเกาหลีและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณ